Monday, July 3, 2017

NV70412 鉤織綿麻袋
NV70412 鉤織綿麻袋
[新書]  NV70412 鉤織綿麻袋
呢本都幾靚, 全書運用了麻線及尼龍線來勾織, 除了一般TOTE BAG, 還有背囊, CLUTCH, 單肩包, 口金, 有些還可以有二款, 甚至三款孭法, https://www.yokolab.com/NV70412

No comments:

Post a Comment